top of page
IMG_2493 2.jpg

Hilde Einarsdatter Gundersen

Advokat

Hilde E. Gundersen avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø våren 1995, hvor hun skrev avhandling om rettsforholdene rundt tomtefesteinstituttet.

Hun startet som advokatfullmektig i 2001, og fikk bevilling som advokat i 2003. Hilde E. Gundersen har drevet egen advokatpraksis fra 2004. I perioden før hun begynte som almenpraktiserende advokat, har Hilde E. Gundersen arbeidet som jurist ved trygdeetaten, arbeidsmarkedsetaten, justisavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark og ved Universitetet i Tromsø. Hilde E. Gundersen har også erfaring fra bedriftsstyrer.

E-post: 

h.gundersen@tromsoadvokatene.no

IMG_2501.jpg

Beate Arntzen

Advokat

Beate Arntzen avla juridisk embetseksamen i 1995.  Hun har spesialfag i utlendingsrett fra universitetet i Oslo fra 1994. Hun har også eksamener i EU-rett fra Københavns universitet fra 1991. Hun startet som advokatfullmektig i 2004 og har etter den tid jobbet som advokatfullmektig/advokat med egen advokatpraksis fra 2007. Før hun begynte som advokat jobbet hun i barneverntjenesten, i Utlendingsdirektoratet og i utlendingsavdelingen i Justisdepartementet, samt som rådgiver i fylkesarbeidssjefens stab i Troms. Hun har siden 2009 hatt tjenestekonsesjon (avtale med UDI) som fast advokat for flyktninger som har rett til advokatbistand.

E-post:

b.arntzen@tromsoadvokatene.no

Medarbeidere: TeamMember

Hilde E. Gundersen:

+47 400 75 052

Beate Arntzen:

+47 922 57 809

Medarbeidere: Service
bottom of page